Hå kommunes byggeskikkspris

Sjo Fasting Arkitekter mottok Hå kommunes byggeskikkspris 2011 for IKM Haaland AS sitt industribygg på Stokkalandsmarkå.

Begrunnelse for valget:

God byggeskikk er god ressursforvaltning. Den aller første vinneren av Hå kommunes byggeskikkpris har gjort en forbilledlig innsats for å skape gode omgivelser i et område hvor man vanligvis ikke forventer vektlegging av kvaliteter som estetikk, anvendelighet og universell utforming. Valget har vært vanskelig, vi har hatt en bred gruppe kandidater å velge mellom: blant annet bolighus, barnehager og hytter. Utvalget har vært på befaringer, og hatt flere møter for å enes om en vinner. Byggherre og arkitekt bak bygget har gått ut fra starten og vist et ønske å lage et bra bygg.  Bygningene danner et godt referanseobjekt som er med og gir et bilde av hvordan ting burde være. Bygget er med på å fremme gode hverdagslandskap for de som arbeider på og har innsyn til industriområdet.

Prisens verdige vinner er IKM Haaland AS på Stokkalandsmarka.

Ved tydelig og godt materialbruk, skilles produksjonsdelen og kontordelen. Det er tatt høyde for eventuell utvidelse av bygget, i nord for produksjonsdelen og mulighet for en ekstra etasje i kontordelen. Med fokus på trivsel og lett fremkommelighet, er det skapt gode oppholdsrom og intuitive utomhusareal.  Bygget har et klart formspråk, det er gjennomført med tradisjonelle industrimaterialer, harmoniserende fargebruk, god utnyttelse, dimensjonering og skala som harmoniserer, som gir bygget et ærlig og ryddig uttrykk.