Om Sjo Fasting

Sjo Fasting Arkitekter ble etablert i 1993 av Ingvild Sjo Fasting og Dag Brantenberg Fasting. I 2010 startet Camilla Sjo Fasting i firmaet og det er nå påbegynt et generasjonsskifte. Sjo Fasting Arkitekter har en sterk forankring i regionen og er i dag 7 sivilarkitekter i heldagsstilling, med kompetanse innen bygg, byplanlegging og landskapsarkitektur. I tillegg er en person ansatt som merkantil leder.

Vår målsetning er å være en av regionens mest fremstående faglige miljøer, med en innovative og helhetsorientert tilgang til faget og en profesjonell og ryddig driftsform. Store ressurser er lagt ned i å nå dette målet gjennom ansettelse av medarbeidere med kjernekompetanse som understøtter kontorets visjon, og gjennom en stadig søking etter nye tilnærmelsesformer til prosjektarbeidene.

Vår visjon er å skape en arkitektur med sjel, som gir en meningsfull syntese av det sosiale, estetiske og teknologiske. Det er Sjo Fasting Arkitekters ønske å bidra til utviklingen av en nåtidig bygningskultur med høy kvalitet. Dette innebærer at man arbeider med arkitektfaget som en disiplin, som omfatter arkitekturen, det private og det kollektive rom, og stedet som deler av en sammenhengende arkitektonisk struktur og helhet. Vi arbeider bevisst med å skape prosjekter hvor byggeteknisk innsikt kombineres med en evne til å forstå stedet og å tydeliggjøre det enkelte prosjekts fortelling.

Sjo Fasting Arkitekter arbeider innenfor hele arkitekturens faglige bredde; fra byplanlegning, reguleringsarbeide, byfornyelse og bygningsrenovering til bolig- og næringsbyggeri. Kontoret arbeider med et vidt spekter av prosjekt av stor kompleksitet. I de senere år har vi hatt en særlig fokus på bolig, gjennom regulering, detaljprosjektering og utvikling av prototyper. Her har vi gjort et pionerarbeide med utviklingen av formingsveiledere som verktøy for å kvalitetssikre boligfeltenes overordnede arkitektur.

I tillegg til planarbeide og utvikling av større boligprosjekt, arbeides det også aktivt med individuelle skreddersydde boliger hvor materialbruk og detaljering kan gis en grundigere bearbeidelse.

En overordnet fokus er bæredyktighet, og vi arbeider spesielt med kompetansehevning på lavenergibygg og passivhus/aktivhus i forskjellige prosjekt både i stor og liten skala.

 

Ansatte

Dag Brantenberg Fasting

Sivilarkitekt Partner

+ 47 911 50 408

dag@sjofasting.no

Les mer

Camilla Sjo Fasting

Sivilarkitekt

+ 47 456 64 547

camilla@sjofasting.no

Les mer

Kristine Meidell Hafsøe

Sivilarkitekt

+ 47 994 41 296

kristine@sjofasting.no

Mette Haase

Sivilarkitekt

+47 932 42 288

mette@sjofasting.no

Margit Strand Amdal

Master i Arkitektur

+47 932 99 860

margit@sjofasting.no

Jonas Thor-Roalsø

Cand. Arch. / M. Arch.

+47 410 07 086

jonas@sjofasting.no