Asheimtunet

Plan for boligområde

Bilfritt boligtun basert på tett-lav struktur med boliger for alle

Asheimtunet planlegges for å imøtekomme et stadig økende behov for rimelige og tilpasningsdyktige boliger. Prosjektet skal bl. a romme seniorboliger, rimelige boliger for førstegangsetablerere, fleksibilitet for den utvidete familien og utleieenheter.

Planområdet ligger i skjæringspunktet mellom boligbebyggelsen rundt Sandnes og jordbrukslandskapet på Jæren. Konseptet for planen er basert på strukturer hentet fra gårdstunene og markene. Bebyggelsen planlegges som en tett-lav-struktur med felles gatetun og stor variasjon i sammensetningen av ulike boligtyper. Boligområdet skal være bilfritt med vekt på å skape et godt bomiljø.