Brynehaugen Terrasse BT I, II og III

Brynehaugen ligger vakkert til på et høydedrag mellom eksisterende boligfelt og jordbruksområder hvor dyr fremdeles beiter. Byggetrinn I danner en vinkel i den nedre og flatere delen av tomten, mens byggetrinn II og III er plassert inn i terrenget på den bratteste delen av tomten. Det er lagt opp til at adkomst via svalganger, og forstuer med franske balkonger, ligger mot nord og utsikt, mens terrasser og balkonger er plassert mot sør og felles grønt- og lekeområder, uteområder og nabobebyggelse. De tre blokkene er bygget i stødige materialer som tegl med innslag av royalimpregnert trekledning og betong.