Brynelunden

Brynelunden består av et spesielt grøntdrag som fører deg opp til Brynehaugen. I bunnen av dette grøntdraget er boligblokken plassert inn i terrenget slik at alle etasjene fra 2. til 5.etasje får kontakt med grøntdraget, samtidig som den mest synlige delen av bygget mot byen er avtrappet. Alle private uteplasser er plassert i sørvest og henvender seg mot fellesområder og byen, mens adkomst og franske balkonger er plassert mot øst og morgensolen. Adkomt skjer via et trappetårn som ligger løsrevet fra hovedbygningen, og er kun forbundet med broer til svalgangene. Byggets hovedmateriale er tegl. Sokkeletasje, som skjuler delvis nedgravd parkeringsanlegg, består av svart tegl av type Bratsberg engobert, og boligetasjene består av grå tegl av type Bratsberg engobert. Alle balkongnisjer samt 4.- og 5.etasje består av liggende, svart kledning, og gesimskasser i de to øverste etasjene er markert med båndtekking i svart utførelse.