Elgveien 28

Elgveien 28 er en enebolig oppført i et tradisjonelt arbeiderboligstrøk fra 1960-tallet.

Boligen gjennomgikk på 80-tallet en endring i form av en større utvidelse samt fasadeendringer – denne gang i datidens formspråk.

De private oppdragsgiverne ønsket ved overtakelse av boligen i 2011 en modernisering og gjennom mindre endringer en oppdatering av boligen – i nåtiden.

Prosjektet er en ombygging av eksisterende bolig. Bygningens hovedform er videreført og ytterligere markert, hvor kun åpninger i varierende størrelser bryter gjennom den sluttede form. Et mindre volum forholder seg til og understreker boligens inngangssituasjon.

Bygningen er utført med en fasadebekledning i tre samt et kontrasterende materiale for mindre tilstøtende elementer. Boligen har fellesfunksjoner som stue og kjøkken i første etasje, mens mer private funksjoner plasseres i henholdsvis underetasjen og andre etasje.

Uteområder med garasje inngår også som en del av prosjektet.