Enebolig Sande

IDE
Prosjektet på Sande tar utgangspunkt i stedets identitet, og ideen om å tilpasse seg kulturlandskapet, i et prosjekt der landskap og bebyggelse fremhever hverandre og er uløselig knyttet til hverandre. Prosjektet skal harmonisere med landskapet men også skape en kontrast, slik at landskapet og stedet trer tydelig fram.

DISPONERING OG FORMSPRÅK
Bebyggelsen består av en bolig med tilhørende garasje og stall. Et viktig grep i prosjektet er å skape en fragmentert, lav og delvis transparent bebyggelse, forankret i landskapet. Ved å fragmentere bebyggelsen skaper man gode uterom, skjermet for vær og vind.

Bebyggelsen er organisert slik at man har en nordøst- og en sørvestside. Sørvest for bebyggelsen er et skjermet inntun og arbeidsplass for utendørs stell av hest. Høyden sørvest for eiendommen og bebyggelsen mot nord skaper en lun hage skjermet for innsyn. Nordøst for bebyggelsen, mot stranden, er kulturbeitet og gårdsdriften – det naturlige landskapet. Gjennom den transparente delen av boligen, vil man, fra hagen, kunne oppleve utsikten mot sjøen.

MATERIALEBRUK
Prosjektets materialbruk er viktig for å forankre bebyggelsen i landskapet og for å gi prosjektet en særlig taktilitet og stemning. Det er valgt bestandige materialer som blir vakrere og vakrere over tid, og som tåler påkjenninger fra hav, vær og vind. Bebyggelsen skal være robust og materialvalget skal holde vedlikehold til et minimum.

PLANLØSNING
Boligens planløsning tar utgangspunkt i ideen om å lage en rekke ulike romlige opplevelser. Fra det lune private rommet til det åpne rommet, med maksimal utsikt. Boligen skal inneholde et spenn av opplevelser og mulighet for variert opphold. Den lukkede delen av boligen inneholder soverom, trapp og inngangsparti og utsiktsstue. Rommene i denne delen av boligen skal være en kontrast til den transparente delen av boligen, fremhevet av lune materialer eksempelvis glattpanel av ask.
Den transparente delen består av hoved-oppholdsrom, kjøkken og stue. Her er det valgt en åpen planløsning og fri fasade, for å få maksimal utsikt. Deler av stuen senkes ned for å skape en skjermet tv-stue/bibliotek. Peis, bi-inngang og vaskerom står som et eget element i tegl, og fungerer som en romdeler i den åpne planløsningen.