Frøystad Gård

En demonstrasjon av at kvalitet selger.
Sjo Fasting as sitt første større boligprosjekt, laget i samarbeide med Skårland as (nå Optimera as).

Formålet med prosjektet var å introdusere Skårland som en leverandør av mer enn pinner. Frøystad var således også Skårland sitt første store boligprosjekt. Det var også et pionerprosjekt med innføringen av begrepet ”Formingsveileder.”

Ambisjonene var høye, og preget av en sterk tro på at kvalitet selger.
Visjonen var, ”FRØYSTAD, BYENS BESTE STED Å BO”.
Det mest imponerende med Frøystad, utover at det av mange nå regnes som byens beste sted å bo, er faktisk stayerevnen og lojaliteteten til merkevaren som ble demonstrert av tilretteleggeren under hele gjennomføringen, også når markedet gikk i mot med redusert omsetning av boliger i regionen.
Frøystad var den gangen Stavangers største private boligprosjekt med 163 boliger.