Ims

Boligen utgjør en del av et gårdsanlegg grensende mot Høgsfjorden i Sandnes kommune. Programmet er en familiebolig med atelier, tilpasset gårdsbygningenes skala og materialbruk. Det er lagt spesiell vekt på bærekraftig arkitektur, med hensyn til energibruk og materialvalg.

Situasjonen er en praktfull, skrånende eiendom med utsikt til fjorden mot øst. Boligtomten går sømløst over i kulturbeitene som omgir eiendommen, samtidig som den er en integrert del av gårdsbebyggelsen med driftsbygninger og eksisterende boliger.

Et hovedanliggende var å oppnå en landskapsmessig og arkitektonisk tilpassing til disse forholdene. Løsningen ble oppdelte volum i en additiv plan, som et slags rekketun. Dette skaper en romlig kompleksitet tilsvarende tradisjonell bebyggelse, samtidig som det bryter opp skalaen til å nærme seg de gamle gårdsbygningene som hører til i denne delen av Rogaland.

Med utsikt mot øst var det viktig å skape gode uteområder mot vest og kveldssolen. Dette er gjort med en transparent bygningskropp, hvor man ser gjennom boligen mot fjorden. Uteplassen mot vest er den mest dynamiske delen av tomten, med adkomst til bolig og med direkte kontakt med kjøkkenet. Barnerommene har franske balkonger ut mot denne siden, slik at barna har direkte kontakt med venner når disse kommer på besøk.

Gjennom den addative planløsningen åpner de fleste av boligens rom seg mot fjorden med store glassflater i massivkonstruerte vindu, slik at landskapet danner et kontinuerlig motiv når man beveger seg gjennom huset.

Det er anvendt en relativt komplisert konstruksjon med luftede flate takkonstruksjoner og detaljering som tillater bruk av ubehandlet tre uten skjolding. Kontoret har en særlig kompetanse på ubehandlede trefasader som har kommet til nytte i dette prosjektet. Oppvarming av boligen er løst med vedfyring i ovn som gir vannbåren varme i gulvene. Veden hentes på egen tomt.