Isobo Aktiv

«Isobo Aktiv» er et aktivhus i boligområdet Sandved Vest. Prosjektet er bygget på et initiativ om å videreutvikle en miljøvennlig boligproduksjon. Aktivhuset er utformet innen de samme formmessige rammene som nabobebyggelsen, men er tilrettelagt for et minimalt energiforbruk og egen energiproduksjon.

Boligen er planlagt etter kriteriene for passivhus i NS 3700:2010 med en superisolert og tett bygningskropp for minimalt varmetap. Planløsning og fasader er utformet for å få best mulig passiv utnyttelse av solvarme, dagslys og luftsirkulasjon. Solfangere og luft-vann-basert varmepumpe sørger for 95% av romoppvarmingen og 90% av varmtvannsbehovet. Solceller produserer egen elektrisitet som leveres til el-leverandør. Varmegjenvinning, styring av naturlig ventilasjon og solavskjerming optimaliserer energiforbruk og inneklima. Aktivhuset er tilrettelagt med både mekanisk og naturlig ventilasjon. Det installert system for logging av energiforbruk, lokalt produsert energi, innemiljø og konstruksjonsmålinger for å kontrollere boligens funksjoner. Boligens funksjoner vil testes i løpet av 2012.