Jønningsheiveien

Boligen skal oppføres i et allerede etablert villaområde, og prosjektet tar således utgangspunkt i en frittliggende småhustypologi med privat hage mot vest og en forhage mot Jønningsheiveien. Hagerommene vil fungere som en romlig forlengelse av boligen, samt bidra til å skape et miljø ut mot gaten.

Huset har en enkel og klassisk form med rektangulær grunnflate og bratt saltak. Formen tydeliggjøres ved å velge samme materiale, ubehandlet trekledning, på vegg og tak. Det klassiske volumet gis et moderne preg ved bruk av knappe detaljer. Trekledningen tilfører taktilitet og liv til byggets enkle form. Vindusplassering får sin forklaring innenfra. Vinduene styrer betrakteren og tydeliggjør viktige sammenhenger mellom inne og ute. Visse åpninger synliggjør himmelen, andre forbinder boligen med de ulike uterommene.

Planløsningen i boligen tar utgangspunkt i ideen om at huset skal inneholde rom av ulik karakter og ulike opplevelser. Den romlige organiseringen er tilpasset beboerens bevegelsesforløp.