Kalhammeren

Parallelloppdrag for Ledaal Eiendom.

Prosjekt som forener bolig og næring langs en offentlig promenade og torg på en svært utfordrende tomt.

Prosjektets styrke er hvordan det eksisterende terrenget er omformet for å skape kvaliteter som er nødvendige for et godt boligprosjekt.

Tomtens utfordrende orientering gir premissene for organiseringen av byggene.

Etasje-antallet er trappet opp mot nord og øst fo rå gi utsikt. Uterommen er lagt mot vest og sør. Disse ligger dermed i ly av vinden. Etasjeantallet er så trappet ned mot sør og vest for å slippe til sol på dag og ettermiddag, både til de felles uterommene og de individuelle balkongene.

Differensieringen av og skille mellom private og offfentlige uterom er vektlagt. Prosjektet er bygget opp rundt et hirearki av offentlighet på uterommene, med promenaden med sjøbasseng og torget som det mest offentlige.