Kleivane B5

ARKITEKTUREN – IDENTITET, VARIASJON OG MANGFOLD

Stolt Bolig og Sjo Fasting arkitekter har i samarbeid utviklet 7 boligprototyper på Kleivane B5. Toplogiene består av et leilighetsbygg, en rekkehustype og 5 prototyper for frittliggende eneboliger. Kleivane B5 skal ha en sterk identitet og et godt bomiljø, preget av mangfold, variasjon og grønne omgivelser. Det har vært viktig i utviklingen av boligtypene å lage prototyper og varianter av disse, som sikrer et mangfold i bebyggelsen og variasjon i gateløpene. Dette er et hovedtema i prosjektet, og en viktig del av å skape et godt bomiljø på Kleivane B5. Hver bolig er seg unik. Boligene er tenkt bygget på en tradisjonell vestnorsk måte. Det vil si trehus med enkle huskropper og knapp detaljering. Småhusene har et klassisk formspråk med bratt saltak. Leilighetsbyggene har flatt tak, for å oppnå en lav randbebyggelse på feltet. Det har vært et mål å skape et tydelig boligområde preget av helhet, med boligene som varianter over et tema. En vesentlig del av konseptet er at feltet skal fremstå som ett prosjekt, men at hver bolig skal ha sin unike karakter.