M44

Kjøpesenteret M44 ble ferdigstilt i 2005 med 2 etasjer butikker og parkering på tak i tillegg til overflateparkering langs Rv44.

I 2008 startet arbeidet med å utvide store deler av senteret, både for å få ønsket plass til nye leietakere, men også for å øke parkeringskapasiteten. Prosessen startet med noen mindre tilbygg og fortetting innenfor eksisterende bygningsmasse, og førte videre til både ny reguleringsplan og en ekstra etasje med butikker og parkering. I dag består bygget av 3 etasjer med butikker, noe parkering innendørs i 3.etasje, og et parkeringsdekke på tak over 3.etasje.