Mulitkomforthus

De tre boligene på Myklebust er ett av to prosjekter i Norge hvor Optimera as demonstrerer Saint Gobains Multikomfortkonsept. Boligene er under oppførelse og skal stå som demonstarsjonshus og opplæringshus i 2015, for byggmestere, arkitekter og andre aktører i byggebransjen. Sjo Fasting as ble tildelt prosjektet da vi i 2012 vant en arkitektkonkurranse utlyst av Optimera as om å lage et konsept for ”Fremtidens bolig”.

Multikomforthusene er en del av Optimeraskolen. Målet er at husene skal fremme god byggeskikk og bidra til utviklingen av en nåtidig bygningskultur av høy kvalitet. Husene er robuste og gjenspeiler regional og nasjonal byggetradisjon, viser kontemporær arkitektur og utforsker fremtidens bolig, gjennom tekniske og arkitektoniske løsninger.

Prosjektet tar utgangspunkt i tre hovedtemaer: Romkonsept, prosuksjon og bæredyktighet.

Romkonsept omfatter organiseringen av boligen, både horisontalt og vertikal. Boligene utforsker rommenes innbyrdes relasjoner, hierarki og størrelser, samt betydning. Boligene har eksempelvis en fleksibilitet, og kan, ved å å fjerne/tilføre dekker og vegger, bestå av 1-7 soverom. I en slik undersøkelse vil både det sosiale aspekt, hvordan vi lever sammen, og den arkitektoniske opplevelsen være sentral. Det sosiale aspektet av boligen og det arkitektoniske – opplevelsen og estetikken.

Prosjektets arkitektoniske tilgang har som mål å underbygge og spille sammen med tekniske kvaliteter og bæredyktige løsninger. Prosjektet viser innovative løsninger og en bærekraftig strategi som gir et godt svar på dagens utfordringer.

Prosjektet fremmer:
– Energieffektivitet
– Optimering av ressursforbruk
– Brukerens helse; klima og miljø
– Menneskelig livskvalitet
– Styring av utviklingsprosessen

En vesentlig del av prosjektet er bruken av tre som material, både utvendig, konstruksjonsmessig og innvendig, som overflate og til innredning. Boligene utforsker både løvtre og bartre, og det legges stor vekt på å fremheve treslagenes tekniske og arkitektoniske egenskaper; taktilitet, estetikk, akustikk – sanseopplevelser.