Nesagjerdet

Sjo Fasting Arkitekter har utført reguleringsplanen for Nesagjerdet, og er nå i gang med å utvikle boligene for Jadarhus.