Troika Blues

NOTODDEN BOK- OG BLUESHUS
Åpen konkurranse, Notodden kommune 2010

Prosjektet tar utgangspunkt i en idé om å skape et særlig sted i byen, et brukshus og kulturelt samlingspunkt for Notodden. Det sammensatte program bygningen skal romme gir muligheter for å utvikle et sted med en romlig diversitet og en ny kobling mellom den øvre delen av byen og den vakre plassen ved Heddalsvatnet. Bygningen søker å innskrive seg i en sammenheng med den eksisterende industribebyggelse både i skala og utforming. Det er et tidløst hus som både tar opp det historiske, så vel som et hus for vår tid i sin fleksibilitet og dynamikk, med bruk av tradisjonelle materialvalg, som for eksempel treshingel inspirert av Heddal Stavkirke kombinert med stålkonstruksjon og tekstiler.

Fleksibilitet og soliditet var utgangspunktet for valg av konstruksjon og materialer. Et dobbelt stålgrid danner en grunnstruktur for bygningen. I dette rommet kan husets sammensatte program utfolde seg. I stålgriddet er det forskjellige utfylninger – det er tekstiler, rød velour, tykk grå filt, kryssfinérplater og glass. Dette for å kunne iscenesette de mange begivenheter som vil finne sted. Idéen med utfylningene er å skape et sosialt rom, der husets forskjellige program utfordres. For eksempel kan man se i fasaden hva som foregår på baksiden av Live Scenen og fra biblioteket ser man inn direkte inn i museet, fra museet inn til Lydstudio osv. Huset er bygd opp på en slik måte at man hele tiden ser på tvers av de ulike programmer. Man kan tenke seg huset som et landskap av rom med ulike relasjoner og karakterer; det tette, det åpne, det lyse, det mørke, det store det lille, det gule det blå.

Trefasaden danner en hud som omfavner og samler programmene. På den andre siden er fasaden et lerret som projiserer husets aktiviteter tilbake til byen, som høyttalere på veggen og som aktiviteter som kan leses i fasaden, som en «chain of events». Det er et hus uten for og bakside, hvor alle program har like stor betydning.