Sandved Vest

Bebyggelsesplanen på Sandved Vest er formet med utgangspunkt i en tanke om å skape tilhørighet og felles verdier mellom boligene. Adkomsten til boligene skal være et aktivt område, et sted hvor man kan møtes med naboer og hvor barn kan leke. Det er etterstrebet en intimitet i små private forhager som ligger ut mot gaten, samtidig som romslige gatetun inviterer til felles aktiviteter.

Bebyggelsen I feltet består av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Boligene er utformet med en moderne fortolkning av den tradsjonelle trehusarkitekturen i området, og større deler av bebyggelsen er bygget som laverergihus. Materialer og detaljering er på hele feltet holdt i enkle løsninger.