Silo Bryne

Ideskisser omkring utforming og transformasjon av gamle Felleskjøpets kornmottak og silo i Reevegen. Programmet er bolig, kultur og næring. Silo og kornmottak er bevaringsverdige bygninger. Vi tok utgangspunkt i vindusgridet fra eksisterende bygninger i den videre utformingen av kornmottaket.