Skorpefjell

Utvikling av boligfelt for Østerhus/Tomteutvikling.

Boligene er delt inn i ulike typer som sammen svarer på en tomtesituasjon, et familiebehov og en arkitektonisk idé. Felles materialvalg og fargesetting gir dem en uttrykksmessig helhet.
Det er valgt forskjellige takformer og retninger på huskroppene for å gi et varierende og rikt uttrykk til bebyggelsen.

Arkitektonisk henter boligene sin inspirasjon fra lokal kystarkitektur med knappe løsninger på detaljer og i materialvalget. Dette reflekteres i utforming på takutstikk, belistning, innsetting av vindu og i valg av kledningstype, beslag og taktekking. Denne tradisjonen er gitt en moderne fortolkning.

Vindusvalg og plassering reflekterer romfunksjoner og siktretninger samtidig som de forsterker opplevelsen av å befinne seg i naturen og utsikten. Dette gjøres gjennom et spill hvor store vindu ivaretar utsikten, mens mindre vindu rammer inn og begrenser utsikten i en varierende plassering i veggen.
Plasseringen skal også ivareta en spontanitet og livlighet i arkitekturen.