Stephan Sindingsvei 1

Tomten ligger i et etablert boligområde på Stokka i Stavanger, hvor boligene har stor variasjon i utforming.

Vi søkte å tilpasse boligen i en kontekst med varierende arkitektoniske uttrykk men også tilføre noe nytt.

Byggherrer ønsket å sammenføye noen av de romlige kvaliteter de har i dag i ny bolig, bl a biblioteket. Her har vi tatt utgangspunkt i gamle tegninger av biblioteket og tilført en ny materialitet. Boligen er ellers av høy materiell kvalitet, med kobber- og teakdetaljer. Huset er kledd med liggende 5toms vestlandskledning.