Taumarka

Taumarka er et boligområde mellom land og by. Overgangen og kontrasten mellom det naturlige landskap og det kultiverte, mennskeskapte har dannet et grunnlag for prosjektet, hvor overgangen fra hage til eng forsterker følelsen av å bo mellom land & by. Hagen er det private og intime rom, hvor man har mulighet til å skape sine egne omgivelser i forlengelse av huset og stuen. Engen tar opp det naturlige selvgrodde landskap og etablerer en overgang fra hagen. Ytterligere skapes det her en sammenheng mellom de individuelle tomter. Dette gir en mykere overgang mellom det private og det offentlige rom hvor naboer kan møtes og ta del i fellesskapet.

Taumarka skal utvikles til et høykvalitets boligområde med gode arkitektoniske løsninger hvor stedets identitet og egenart tas vare på.

Boligområdet deles opp i mindre boliggrupper, naturlig avgrenset og innordnet eksisterende grøntstruktur og klart definerte landskapsrom.

Det skal søkes etter et uttrykk som handler om tradisjonell byggemåte og som er tilpasset fremtidige beboeres levemåte. Dette betyr ulike boligløsninger som kan tilpasses vekslende familiestruktur i ulike aldersgrupper og livsfaser. Eneboligene er utviklet med livsløpsstandard og rekkehusene er utviklet med besøksstandard.