Tunheim Hageby

Planforslaget bygger på en idé om å skape et nytt boligområde på Bryne som skal ligge i overgangen mellom by og land. Boligområdet skal være sin egen, tettbygde, men grønne oase som ligger i randsonen av bebyggelsen i sentrumsområdet rundt Bryne. I dette møtet mellom det urbane og det landlige oppstår ideen om by-landet, Tunheim Hageby.

Jan Gehl skriver i sin bok “Livet mellom husene” om hvordan man skaper boligområder som beboerne blir glade i. Dette handler om å skape tilhørighet til nærmiljøet, og ikke bare til boligen sin. Dette er essensen i hagebyen. Som beboer i hagebyen er du del av en sterk identitet som alle som bor her deler. Du er ikke hjemme først inne i huset eller i hagen, men allerede når du kommer til hagebyen. Hagebyen er noe annet enn de større boligfeltene som planlegges i dag, og dette “annet” fører til at man opplever en spesiell forbindelse til området.
Som beboer fører følelsen av tilhørighet til at man kjenner eierskap også til de felles arealene: gater, lekeplasser og andre uteoppholdsarealer. Man tar også del i dette fellesskapet ved å opparbeide sine egne forhager som vender ut mot boliggatene. På denne måten er hver enkelt innbygger med på å farge miljøet alle bor i.
Tunheim Hageby er en plass som oppleves trygg for beboerne nettopp fordi det er et mangfoldig miljø med gode oppholdsarealer og møtesteder utendørs. Selv om det kjører biler i gatene i Tunheim Hageby, er gatene utformet på fotgjengerens premisser, og det holdes lav hastighet. Derfor er området også trafikksikkert for små og store. Ved å skape disse gode utendørs miljøene drar hagebyen folk ut av husene sine: Ut i hagen, Ut i gata, Ut i det grønne.
Symbiosen av bomiljøet og de ulike elementene skaper HAGEBYEN.