Ved Edlandsvatnet – Hus 1

De to husene og stedet skal oppfattes som deler av en sammenhengende struktur og helhet, samtidig som at vi insisterer på at det enkelte hus er et unika. De to husene skal tale samme språk, men alikevel ha sin identitet som følge av den spesifikke situasjon og de to familiene sine særlige behov.

HUS 1 – det lineære huset
Hus 1 karakteriseres av en rektangulær byggesone; en lang og smal bygningskropp. Man kan si at den tar opp Ålgård skoles karakter, i en langt mindre skala.

På grunn av byggets lange form, har vi lagt stor vekt på å få huset til å feste seg i landskapet og å lage en lav bygningskropp. Mot Sandveien har vi valgt å bryte opp bygningsvolumet ved trekke noen av rommene «ut» mot gaten. Dette skaper en variert fasade med spenninger og dybde. Parallelt med fasaden er en grønn «vegg» av pipeholurt og vintergrønn kaprifol, som fungerer som en transparent kulisse mot gaten. Kulissen gir fasaden dybde og skaper et frodig og mykt uttrykk.

Mot hagen og Edlandsvatnet brytes den lineære formen ved å trekke enkelte partier inn. Skrå vegger gir dybde og et skulpturelt preg, samtidig som de tar opp elementer fra det Hus 2.