Ved Edlandsvatnet – Hus 2

De to husene og stedet skal oppfattes som deler av en sammenhengende struktur og helhet, samtidig som at vi insisterer på at det enkelte hus er et unika. De to husene skal tale samme språk, men alikevel ha sin identitet som følge av den spesifikke situasjon og de to familiene sine særlige behov.

HUS 2 – det skulpturelle huset
Hus 2 karakteriseres av en tilnærmet kvadratisk byggesone.
Tanken har vært at de to husene på Strandheim skal komplimentere og fremheve hverandres karakterer, med motsetninger og likheter. Som en kontrast til det lineære, har Hus 2 en skulpturell karakter. Huset er dynamisk og synes å være i konstant bevegelse. Ingen fasade er ens; huset har ingen for- og bakside.

Den tradisjonelle saltaksløsningen oppløses som resultat av den irregulære grunnflaten, og huset får en nærmest landskapelig karakter. For å fremheve det landskapelige er det valgt sedumtak, som vil endre farge i løpet av de ulike årstidene.