3 i nord, Vega

Åpen arkitektkonkuranse i regi av NAL/Ecobox, TreFokus og Helgeland Museum.

Utdrag fra vår konkurransetekst:
LAG I LANDSKAPET. Å OPPRETTHOLDE EN MOSAIKK.

Med unntak av arealene på hovedøya Vega, består verdensarvområdet av et område med i alt 6500 øyer, holmer og skjær. Øyene er stort sett samlet i grupper, eller «vær», til sammen 16–17 stk.

Mosaikken i det fysiske landskapet har slik flere lag. Forholdet mellom hav og land er åpenbart og avklart, mens forholdet mellom «værene» er mer differensiert og mangfoldig. Andre komplekse lag er forholdene mellom natur og kultur, som på Vegaøyan har vært gjensidig påvirkende de siste ti tusen år.

3KJERNER er bygd opp lagvis for å ta opp i seg og legge seg inn i denne komplekse og differensierte situasjonen.

Lagene i prosjektet er situasjonen (bryggen), programmerte rom (kjerner) og uprogrammerte rom (skall). Situasjonen og de programmerte rommene er avklarte og tydelige. Skallet som ligger over skaper uprogrammerte rom, romlige overganger, som er mer komplekse og differensierte. Fra å være et definert og avgrenset bygg går det til å fortelle flere og mer komplekse historier.

Massivtrekjernene viser til eksisterende former men med ny teknologi. Vegg og tak i massivtre tar opp i seg egen bæring og isolering, mens skallet tar kledningens rolle. 3KJERNER er slik byggteknisk differensiert. Massivtrekjernene ligger innenfor skallet som tre egne klimatiserte kjerner. Utenfor disse kjernene ligger skallet på en grindkonstruksjon i tre. Denne differensieringen gjør bygget pedagogisk, man kan se og gå mellom kledningen og de isolerte volumene. Konstruksjonen som bærer skallet er synlig og til å ta på. Differensieringen er også et godt utgangspunkt for et bærekraftig bygg. Skallet i bølgeblikk kan, uavhengig av de klimatiserte rommene, skiftes ut etter behov. Mosaikken i kulturlandskapet skal antydes og vises i arkitekturen …